Lịch thiên văn Tháng 1 năm 2020

Chủ NhậtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảy
1 7/12 (Đ)

2 8

3 9
🌓
4 10
🌠
5 11
🌏
6 12

7 13

8 14

9 15

10 16

11 17
🌕
12 18
💫
13 19

14 20

15 21
🔭
16 22

17 23
🌗
18 24

19 25

20 26

21 27
💫
22 28

23 29

24 30

25 1/1 (T)
🌑
26 2

27 3

28 4
💫
29 5

30 6

31 7

Sự kiện nổi bật

04/01. Mưa sao băng Quadrantid

05/01. Trái Đất đạt điểm cận nhật

💫 Sự kiện giao hội

12/01. Mặt Trăng – Messier 44

21/01. Mặt Trăng – Sao Hỏa

28/01. Mặt Trăng – Sao Kim

🔭 Sự kiện kính thiên văn

15/01. Quan sát tốt tiểu hành tinh 511 Davida

Pha Mặt Trăng

🌓 Trăng thượng huyền:
11:47 – 03/01

🌕 Trăng tròn:
02:23 – 11/01

🌗 Trăng hạ huyền:
20:01 – 17/01

🌑 Trăng mới:
04:43 – 25/01

Sự kiện Mặt Trăng

11/01. Nguyệt thực nửa tối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s