Lịch thiên văn năm 2020

Hiện tượng thiên văn học, sự kiện quan sát bầu trời năm 2020.